Kategoria: Zaburzenia Psychiczne

  • Zrozumienie zaburzeń psychicznych: Perspektywa współczesnej psychologii i psychiatrii

    Zrozumienie zaburzeń psychicznych: Perspektywa współczesnej psychologii i psychiatrii

    Zaburzenia psychiczne, często nazywane zaburzeniami umysłowymi lub chorobami psychicznymi, są szeroko pojętą kategorią stanów, które wpływają na myśli, uczucia, zachowania i interakcje społeczne osoby. Definicje i kategorie zaburzeń psychicznych ewoluowały na przestrzeni lat, a obecne podejście, reprezentowane przez takie standardy jak Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) oraz Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych (DSM), podkreśla złożoność…